Změna v energetice pokračvjící hranice


pro zv
ětšování Aločit na Aločitko

Větší využití obnovitelné energie (od zdroje slunce, větru, vody) a optimalní nasazení energetických zdrojú je centralní téma pro budoucnost.
V neposlední řadě kontroverzni diskuze o atomové politice a obraně klimatu ukazují aktuality mezistatních energetických projektú. Jedním přispěvkem se chce stát „hranicepřeskračující energeticka sit´“, ktera začala pracovat na podzim roku
2001. V hraničním regionu mezi Dolním Rakouskem, Cechami a Slovenskem se připojují obce provozující společnosti, radicí – a podporující instituce, aby zlepšovali informačni situaci v oblasti energie.

Také stav vědomostí (kontakty coby forma financování energetických projektú) musí byt aktualizován.
Další obsah projektú: Studie pro ředitelnosti k užívání dvou zemědělských přebytkových ploch, koncepční poradenství dvou
„bioplynových projektú “ a vyhodnocení pěti plánovaných stanovišt´ pro biohmotu a tak dál.

Tento hranice překračující energetický systém je pro dolnorakouské prohraničí nejen výzvou, ale především šance k novém startu v tomto citlivém hraničním oboru.
„Bude-li se zpracování dat a přenos informací pozitivně rozvíjet, mohl by zde být dokonce položen zakladní kámen společneho energetického konceptu pro uzemi na obou stranách hranice“, vysvětluje Gerhard Linhard.

Linhard doufá také v hranice překračující spolupráci firem jako konkretní dopad zpracování tohoto tématu a vytvaření kontaktú mezi
„Energieagentur Weinviertel“, „Energieagentur Waldviertel“, „Poradenství pro oblastní vývojové projekty Bernard Schneider“ a „Wallenberger & Linhard – Oblastní poradenství“.